Share

Základným pravidlom práce nášho dizajnéra je okrem dobrého vkusu a cvičeného oka – schopnosť počúvať. Možno sa vám to bude zdať banálne, no je to jediný spôsob ako hlbšie spoznať klienta a  nájsť ten správny  bod, v ktorom sa  stretne naše  estetické cítenie s predstavami, želaniami klienta. Ako vytvoriť domov, ktorý bude „Vašim domovom“.

Share post: