Share

Veríme, že dobrý interiérový dizajn má schopnosť zlepšiť duševnú pohodu ľudí, posilniť ich tvorivosť, zlepšiť komunikáciu, dokonca i výkonnosť.
Rozhodnutia o tom, ako bude vyzerať váš budúci interiér ovplyvnia vaše emócie a vnímanie na niekoľko budúcich rokov. Štúdie ukázali, že dobrý interiérový dizajn vyvoláva v ľuďoch pozitívne emócie ako pokoj a spokojnosť, zatiaľ čo redukuje negatívne pocity ako hnev a podráždenosť až o jednu tretinu (29 %).
Rady Vám s ním pomôžeme….

Share post: